Rydd i SuperOffice CRM

Kvaliteten på dataene i din CRM løsning er nøkkelen til suksess når det gjelder kommunikasjon med både eksisterende og potensielle kunder. SuperOffice har flere funksjoner som kan hjelpe deg med å opprettholde god datakvalitet.

Minikortet
Minikortet er plassert til høyre for kontaktkortet og her kan du velge å vise alt fra kalender til prosjekter eller utvalgsmedlemmer.
La oss si at du skal sende ut en markedsføringskampanje per post og har laget et utvalg i SuperOffice med de aktuelle kundene innenfor et bestemt segment. Når du ser nøyere på utvalget, ser du kanskje at du flere steder mangler kristisk informasjon som adresse og postnummer. Det er alltid en god idé å oppdatere de manglende dataene før du lager adresselapper. Du kan enkelt rydde i utvalget ditt ved å benytte minikortet. Så på kontaktkort siden i SuperOffice og gå til minikortet oppe i høyre hjørnet. Velg å vise «Utvalgsmedlemmer» og hent deretter opp det utvalget du jobber med. Du kan enkelt sortere utvalget i minikortet basert på de ulike overskriftene du har valgt å vise. Når du klikker på en av oppføringene i listen på minikortet, vil det tilhørende kontaktkortet automatisk hentes frem. Sjekk firmaopplysningene og oppdater dem ved behov. Klikk deg videre til neste oppføring i listen på minikortet og fortsett oppdateringen. Slik jobber du deg gjennom hele utvalget til all informasjon er på plass.

Tilgang til eksterne tjenester
Med administratorettigheter kan man enkelt legge til webpaneler i SuperOffice. Hvorfor ikke lage et webpanel med direkte tilgang til informasjon fra Brønnøysundregistrene, Google maps, Proff eller lignende?
Når webpanelet er på plass, kan du enkelt åpne fanen med den eksterne linken og dobbeltsjekke bedriftens opplysninger mot kontaktkortet. Har du feil eller manglende informasjon på kontaktkortet, kan du enkelt oppdatere informasjonen.