Selv om SuperOffice er et standard verktøy, har vi lang erfaring med tilpasninger til forskjellige bransjer og deres spesielle behov for kategoriseringer og konfigureringer.

Vi har jobbet med kunder i mange bransjer, og kjenner til de typiske bransjeutfordringene. For eksempel ser vi at bedrifter i bygg- anlegg og entreprenørbransjen har stor nytte av prosjekt- og dokumenthåndteringen i SuperOffice. For ikke å snakke om Service, som håndterer feil- og avvikshåndtering.

For bransjene Bank og Finans finnes det applikasjoner som ivaretar behovet for sikkerhet ved for eksempel signering av dokumenter.

Til kundene i handels- og grossistbransjen bidrar SuperOffice med god oversikt over tilbud, pipeline og hva som er levert og utført på kunder og leverandører.