Implementering

Implementeringstjenester

Våre implementeringer baseres på den anerkjente metoden for implementering og utvikling; SuperOffice Implementation Method (SIM).

SuperOffice implementeringsmetode sikrer deg en implementering som er utført riktig den første gangen, innen fastsatt tid, i henhold til budsjett og i følge dine forventinger. Prosessen er fleksibel og tilpasses ulike CRM prosjekter for å sikre en rask men sikker igangsettelse. Hensikten med metoden er å få en helhetlig tilnærming til å løse kundens CRM-behov, enten det er nye implementeringer eller forbedringer på eksisterende løsning.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive