Opplæring

Opplæringstjenester

Innføring og utvikling av CRM-systemet krever opplæring for å få effektive og mer fornøyde medarbeidere.

Kompetansebygging for å knytte verktøyets funksjonalitet mot de forretningsmessig behovene er således avgjørende. CRM Insight tilbyr en rekke CRM-kurs, alt fra standard grunnkurs for sluttbrukere, til administratorkurs, tekniske kurs og utviklingskurs. Vi lager også temakurs tilpasset den enkelte bedrift.

Vårt kurstilbud omfatter:

  • Kurs for sluttbruker & superbruker, konsulenter & utviklere
  • SuperOffice CRM
  • Brukerkurs Sales & Marketing
  • Brukerkurs Customer Service
  • Brukerkurs eMarketing
  • Oppgraderingskurs – Hva er nytt?
  • Bli-bedre-bruker kurs
  • Administratorkurs Sales & Marketing
  • Administratorkurs Customer Service
  • Teknisk systemkurs

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive