Unit 4 Current

Time, planlegging og reise

Unit4 Time Management (tidligere Current Time), gir effektiv timeregistrering og full oversikt i prosjektene dine. Timer kan registreres når som helst, hvor som helst, og dekker alle behov for timeregistrering. Prosjektledere, linjeledere og økonomi får visuell oversikt og kontroll, og ansatte får hjelp til å følge bedriftens regelverk for føring av arbeids- og fraværstid

Unit4 People Planning (tidligere Current Plan), gir visuell oversikt over ledig kapasitet og bemanning på kort og lang sikt - for virksomheten og for den ansatte, i dine prosjekter og avdelinger. Sammen med Time Management gir den full oversikt over planlagt og påløpt tid på prosjekter og oppdrag.

Unit4 Travel & Expenses (tidligere Current Reise) er alene kjent som et av de beste reiseregningssystemene på det Norske markedet. Uten opplæring eller kjennskap til lover og regler registrere de ansatte sine utlegg og kvitteringer på mobilen mens de er på reise. Sammen med Time Management gir Travel & Expenses full kontroll på alle kostnader og inntekter knyttet til timer og utlegg i prosjektene dine

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive