Teknologi og plattform

On-site eller ekstern partner

Lokalt eller on-site 
Du kan velge å selv være vert for SuperOffice CRM innenfor ditt eget interne IT-miljø. I så fall vil du selv levere og administrere maskinvare og plattform, og ha full kontroll over alle systemer og data.

Hos ekstern partner / Privat Cloud
Hvis du allerede har plassert løsninger hos en ekstern nettverks leverandør, vil du kanskje velge å plassere SuperOffice hos den samme leverandøren.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive