Vi opplever stadig at flere av kundene våre  ikke er klar over hvilke muligheter SuperOffice har når det gjelder kundeservice, reklamasjoner eller håndtering av innkommende e-post til felles e-postkasser som post@/salg@ etc. I SuperOffice finnes det en modul som heter Service. Med Service unngår du at en kundehenvendelse faller “mellom to stoler” og du har full oversikt over all kommunikasjon rundt en sak.

Alt av e-poster som kommer inn havner i en kø og det er mulig å lage ulike handlinger for ulike køer. Noen køer tildeles ansatte automatisk, andre køer skal det plukkes saker fra, eller man ønsker en vektet fordeling av saker. Alt det nevnte er mulige oppsett. Ulike e-postadresser kan også havne i ulike køer og behandles av ulike ansatte.

Lurer du på om Service-modulen kan være noe for dere? Vi forteller deg gjerne mer. Ta kontakt med oss, så tar vi en demo.

NB: Husk at alle som er på Online og har brukerplanen Service eller Complete allerede har tilgang til systemet. Vi anbefaler likevel at dere i samarbeid med oss bruker tid på å sette opp systemet slik at det blir tilpasset deres behov.