Hvordan komme i kontakt med oss?

Vår supportprosess

Det legges vekt på en ryddig og strukturert håndtering av support for å sikre at henvendelser og support gis med høy kvalitet. Samtidig skal det være effektivt for dere som kunde å rapportere saker til en kanal.

Eskalering internt

Dersom 1 eller 2 linje hos CRM Insight ikke klarer å løse saken, vil saken bli eskalert internt. Eskalering internt hos CRM Insight innebærer normalt at personer på konsulentavdelingen gir faglig eller teknisk støtte til supportkonsulent. Ved feilsituasjoner som krever at feilmeldinger analyseres eller kildekode undersøkes, eskaleres saken til utviklingsavdelingen.

Eskalering eksternt

I tilfeller hvor saken ikke kan løses av CRM Insight, blir saken eskalert til andre parter. Dette kan være til 3. part/leverandør/produsent eller driftsleverandøren hos Kunden. Denne eskaleringen kan skje uten at Kunden blir involvert i noen tilfeller, mens i andre tilfeller vil Kunden bli bedt om å kontakte underleverandør direkte/bli direkte kontaktet av underleverandør. 

Endringsønsker

Endringsønsker i standard programvare sendes til produktleverandørene. Dersom det ønskes endringer i tilpasninger gjort av CRM Insight, sendes dette videre til salgsansvarlig/prosjektleder. Du som kunde skal holdes løpende orientert om hvor saken ligger og et forventet tidsperspektiv for når ny tilbakemelding kan gis.

I de tilfeller der saken eskaleres og den strekker seg over tid, vil informasjon om hvordan saken håndteres bli gitt, samt et tidsperspektiv for når tilbakemelding kan gis. CRM Insight sitt supportapparat vil primært ivareta løpende kommunikasjon med den som har meldt saken. Når det er hensiktsmessig kan derimot den som saken er eskalert til ta direkte kontakt med kontaktperson hos Kunden. Ansvaret for framdrift og oppfølging av saken ligger hos CRM Insight med mindre vi venter på en tilbakemelding fra kunden.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive