SuperOffice 8.3

SuperOffice 8.3
Den nyeste versjonen av SuperOffice hjelper deg å ta enda bedre vare på dine kontaktpersoner. Versjonen har en bedre håndtering av personlige opplysninger, en mer strømlinjeformet administrasjon av personer og en økt kvalitet på bedriftens database.

I forrige utgave av SuperOffice ble det lansert flere funksjoner som hjelper deg med personvern og opprettholdelse av GDPR. I versjon 8.3 får du enda flere verktøy for å bedre kunne ta vare på de individuelle persondataene og bedre kunne beskytte kontaktenes personvern.

Les mer om SuperOffice versjon 8.3