CRM + ERP = SANT

CRM + ERP = SANT
SuperOffice Norge gir deg 6 gode grunner til hvorfor du skal integrere CRM-systemet med ERP-systemet

Man kan si at det er en god grunn til at ERP og CRM er adskilt, da de støtter to ulike forretningsprosesser. De er laget ulikt og har forskjellige funksjoner, MEN begge systemene betjener kunden og er med på å forbedre produktiviteten og prosessene i selskapet og i kommunikasjon med kunde. De virker fint hver for seg, men du vil få mye større avkastning på investeringene dine om du integrerer systemene. Ved å integrere CRM- og ERP-systemet unngår du dobbeltarbeid og gjør langt færre feil. 

SuperOffice har listet opp 6 gode grunner til hvorfor du skal integrere CRM-systemet med ERP-systemet:
les hele artikkelen her!

Kilde: SuperOffice Community