Nasjonal dugnad - vi er med!

Nasjonal dugnad - vi er med!
Vi gjennomfører alle møter med våre kunder over telefon og video, heldigvis kan vi ikke smitte hverandre på denne måten. Ta vare på hverandre❣
Vi gjennomfører alle møter med våre kunder over telefon og video, heldigvis kan vi ikke smitte hverandre på denne måten. Ta vare på hverandre❣