Historien til CRM Insight i korte trekk

Historien til CRM Insight i korte trekk
For å gi deg en rask oversikt over selskapets historie har vi i denne artikkelen forsøk å oppsummere hvordan årene har forløpt i tiden som har vært.

CRM Insight AS ble opprettet 1. juli 2012. Selskapet ble dannet med bakgrunn i CRM- avdelingen til Inmeta Crayon som bestod av et 20-talls medarbeidere på fagområdet CRM. CRM-avdelingen i Inmeta Crayon startet opp med Microsoft CRM i 2007 med 12 ansatte. I 2009 ble CRM Consulting kjøpt opp for å styrke satsningen på CRM. CRM Consulting var en SuperOffice Platinum Partner som ble dannet av tidligere SuperOffice medarbeidere i 2001. Ved opprettelsen av CRM Insight ble medarbeidere fra Omere, et konsulenthus med basis i SuperOffice leveranser tilbake til midten av 1990-tallet, fusjonert inn.

Fokuset for selskapet var og er leveranse av CRM-løsninger basert på produktlinjene Microsoft CRM og SuperOffice CRM. Med etableringen av CRM Insight signaliserer Inmeta Crayon en økt og dedikert satsning på CRM. CRM Insight består av 23 kompetente medarbeidere og er med dette kanskje det største og ledende selskapet i Norge med 100 % dedikasjon til leveranse av CRM-tjenester.

Fra april 2014 ble CRM Insight en del av konsernet ØkonomiBistand AS. ØkonomiBistand AS har over en lengre periode vurdert markedet og potensialet for CRM tjenester i Norge og Skandinavia og har lett etter et selskap som har bred erfaring med CRM løsninger.

ØkonomiBistand-konsernet ble etablert i 1990 og har 16 kontorer i Norge og Sverige. ØkonomiBistand AS er rådgivere og forhandlere av programvare innen hovedområdene økonomi, logistikk, CRM og lønn. CRM Insight skal bestå som eget selskap og utvikle seg i takt med det sterkt voksende CRM markedet i Norge og Skandinavia. Selskapet ledes av administrerende direktør Terje Simonsen og vise administrerende direktør Ann-Cathrin Nyberg .

CRM Insight signerte over Microsoft avdelingen den 15. oktober 2014 til Skill AS og fokuserer nå på SuperOffice CRM i tiden fremover.