Forvaltning av relasjoner


Kjerneformålet med en CRM-løsning er å holde all nøkkelinformasjon om deres forretningsforbindelser på ett sted. I SuperOffice kan alle i organisasjonen dele og finne kontaktdata, avtaler, dokumenter, e-postkorrespondanse og telefon- og møtenotater. Slik støtter SuperOffice deres daglige oppfølgingsoppgaver med en unik brukervennlighet. Kunnskap om deres kunder og andre forretningsforbindelser hjelper dere med å øke omsetningen, spare kostnader og skaffe lojale kunder. SuperOffice blir din bedrifts kollektive hukommelse og gullgruve. Vi har 20 års erfaring med å tilpasse CRM-løsningen til dine forretningsmessige behov.