Tjenester

Gå til kontaktskjema

Tjenester

Gå til kontaktskjema
Gå til kontaktskjema

Våre tjenester

En rekke undersøkelser har vist at mange CRM-leveranser feiler. For å sikre at CRM-løsningene vi leverer skaper verdier for kundene våre, tilbyr vi et bredt spekter av relevante tjenester. Våre CRM-leveranser er basert på anerkjente metoder for implementering og utvikling. Vi benytter implementeringsmetodikken SuperOffice Implementation Method. For løsninger som krever utvikling, benytter vi en smidig metodikk. Hensikten med tjenestene er å få en helhetlig tilnærming til å løse kundens CRM-behov. Dette gjelder for både forretningsspesifikke behov og opplæringsbehov, i tillegg til at de tekniske aspektene ved implementeringene må ivaretas.

product_icon
Implementering og integrasjon

Våre kunder har behov for ulike type tjenester, fra ren brukerstøtte og superbrukersupport, til tekniske supporttjenester

Les mer
product_icon
Opplæring

CRM Insight tilbyr en rekke CRM-kurs, alt fra standard grunnkurs for sluttbrukere, til administratorkurs, tekniske kurs og utviklingskurs.

Les mer
product_icon
Teknisk

Våre tekniske tjenester skal ivareta to behov i leveransen. Les mer om de tekniske tjenester vi leverer her.

Les mer
product_icon
Rådgivning

CRM Insights rådgivende tjenester skal sørge for at innhold og kvalitet på CRM-løsningen ivaretar dine forretningsmessige behov.

Les mer