Våre drifts- og supporttjenester på CRM- verktøyene starter opp når løsningene settes i drift. Våre kunder har behov for ulike type tjenester, fra ren brukerstøtte og superbrukersupport, til tekniske supporttjenester og full programvareforvaltning (ALM – Application Lifecycle Management). En rekke av våre kunder leier også våre konsulenter inn til faste periodiske oppdrag for å videreutvikle sin CRM-løsning. Til disse tjenestene inngås det avtaler som har til formål å sikre våre kunder effektiv bistand på hele CRM-løsningen.