Innføring og videre bruk av CRM-løsningen krever opplæring for å få effektive og mer fornøyde medarbeidere. Derfor er det avgjørende med kompetansebygging for å knytte verktøyets funksjonalitet mot bedriftens forretningsmessig behov.  CRM Insight tilbyr en rekke CRM-kurs, alt fra standard grunnkurs for sluttbrukere til administratorkurs, tekniske kurs og utviklingskurs. Vi lager også temakurs tilpasset den enkelte bedrift. Kurstilbudet vårt omfatter blant annet:

 

 • Kurs for sluttbruker og superbruker, konsulenter og utviklere
 • SuperOffice CRM
 • Brukerkurs Sales
 • Brukerkurs Marketing
 • Brukerkurs Service
 • Oppgraderingskurs – Hva er nytt?
 • Revitaliseringskurs – Gjenoppfriskning og systemjustering
 • Bli-bedre-bruker kurs
 • Administratorkurs Sales
 • Administratorkurs Service
 • Teknisk systemkurs​​