Våre tekniske tjenester skal ivareta to behov i leveransen. For det første må løsningen fungerer teknisk optimalt i det driftsmiljøet løsningen er etablert. For det andre og samtidig er CRM-verktøyet en forretningsløsning som krever at innholdet er tilpasset de forretningsmessige behovene.

Tekniske tjenester vi leverer

 • Installasjon
 • Konfigurering
 • Integrasjoner
 • Import og konvertering
 • Tilpasning av maler
 • Database
 • Spleis og vask
 • Rapportutvikling
 • Maler
 • Scripting og automatisering
 • Utvikling