For bedrifter blir det stadig viktigere å definere såkalte Key Performance Indicators (KPI’er) som et ledd i å bedre sin egen salgsprosess og sikre fornøyde kunder. Noe som igjen bidrar til bedriftens lønnsomhet. Det holder selvsagt ikke å definere måleparametre, de må følges opp og analyseres, slik at du kan gjøre justeringer der du ser at det trengs. For å kunne måle og justere trenger du data og det er her CRM-systemet kommer inn i bildet.

Det finnes mye verdifull data i CRM-systemet, som brukerne registrerer hver eneste dag, enten det er salg, møter eller saker. For å få full utnyttelse av SuperOffice, kan det være smart å heve blikket og å bestemme seg for hva som definerer suksess i din bedrift.

Se hvordan SuperOffice selv anbefaler deg å jobbe med KPI’er i dette webinaret.

Videre har Business Analyze skrevet en svært lesverdig bloggartikkel med overskriften “Slik måler og forbedrer du din salgsprosess“. Her får du tips til hvordan du kan bruke Business Analyze for å følge opp, rapportere og visualisere resultater underveis i prosessen.

Denne business intelligence-løsningen gir deg tilgang til gode analyse-, dashbord- og rapporteringsmuligheter, basert på dine SuperOffice-data.  Les mer om apper her.