SuperOffice har nylig lansert en ny versjon av SuperOffice, Generasjon 9, heretter forkortet til G9. Denne versjonen er selvsagt blitt til ved hjelp av det siste innen teknologi. Og gjennom endringer i både brukergrensesnitt og design får kundene en løsning som bidrar til økt produktivitet, hjelp til digitalisering av kundereisen og automatisering av forretningsprosesser.

Dersom din bedrift har en kjøpt løsning (serverinstallert), bør man merke seg dette når det gjelder G9:

G9 er kun abonnementsbasert
Det betyr at man bare får oppgradere til G9 under en abonnementsbasert prismodell. Kjøpende kunder må flytte til prismodellen for enten onsite-abonnement eller online-abonnement (skyløsning).

Abonnementspriser

Merk at for alle eksiterende brukere, innvilges det en rabatt som gjør at abonnementskosten blir lik den vedlikeholdskosten dere betaler i dag. Ved bestilling av nye lisenser gjelder standard abonnementspris.

G9 er ikke kompatibel med Windows-applikasjoner
G9 støtter ikke Windows-applikasjoner eller SuperOffice-produktene Travel, Remote Travel, Area Management eller Satellite. Kunder som benytter noe av dette, bør ta kontakt med oss slik at vi kan se på hvordan dere kan jobbe fremover. For ordens skyld: SuperOffice versjon 8.5 er siste versjon med Windows-muligheter.

G9 støtter ikke E-læringsmodulen
Men du kan alltid bruke læringsressursene i SuperOffice Community.

De som er på en kjøpsløsning av SuperOffice, har to alternativer for å kunne oppgradere til G9

  1. Flytte til skyen
    Vi anbefaler å migrere til online-løsningen. På den måten slipper man å tenke på drift, vedlikehold, sikkerhet og oppgraderinger.
  2. Drifte selv
    Hvis dere ønsker å fortsette å drifte selv, evt gjennom en driftsleverandør, må dere endre til onsite-abonnementsmodellen for SuperOffice G9. Da får dere en årlig abonnementskostnad som tilsvarer det dere i dag betaler for årlig vedlikehold av programvaren.

Hvis dere av ulike grunner ikke kan/vil oppgradere eller flytte til skyen, kan dere selvsagt fortsatt bruke eksisterende versjon av SuperOffice CRM frem til dere får behov for endringer. Det vil være mulig å oppgradere til siste versjon av 8.X. Nye funksjoner kommer bare i G9. Dere vil fortsatt ha tilgang til support så lenge versjonen/miljøet dere kjører på er støttet av SuperOffice.