Våre tjenester

 

En rekke undersøkelser har vist at mange CRM-leveranser feiler. For å sikre at de CRM løsningene vi leverer er med å skape verdier for våre kunder, så tilbyr vi et bredt spekter av relevante tjenester. Våre CRM leveranser er basert på anerkjente metoder for implementering og utvikling. Vi benytter implementeringsmetodikken: SuperOffice Implementation Method. For løsninger som krever utvikling, så benytter vi en Smidig metodikk. Hensikten med tjenestene er å få en helhetlig tilnærming for å løse våre kunders CRM-behov. Både når det gjelder å ivareta de forretnings- spesifikke behovene og opplæringsbehovene, i tillegg til at de tekniske aspektene ved implementeringene må ivaretas.


Rådgivning

CRM Insights rådgivende tjenester skal ivareta kundens behov for et innhold i løsningen med kvalitet som ivaretar de forretningsmessige behovene. Tjenestene egner seg meget godt til deg som foretar en ny implementering av CRM-løsning, men også for eksisterende kunder som ønsker å videreutvikle sin løsning. Et utvalg av rådgivende tjenester vi leverer:

 • Forretningsanalyse på salg, marked og service
 • Kategorisering- og konfigurasjonsspesifisering
 • Rapportspesifisering
 • Integrasjonsspesifisering
 • Importspesifisering
 • Prosjektledelse
 • Test- og testledelse
 • Dokumentasjoner
 • Opplæring (se egen beskrivelse)


Opplæring

Innføring og utvikling av CRM-systemet krever opplæring for å få effektive og mer fornøyde medarbeidere. Kompetansebygging for å knytte verktøyets funksjonalitet mot de forretningsmessig behovene er således avgjørende. CRM Insight tilbyr en rekke CRM-kurs, alt fra standard grunnkurs for sluttbrukere, til administratorkurs, tekniske kurs og utviklingskurs. Vi lager også temakurs tilpasset den enkelte bedrift. Vårt kurstilbud omfatter:

 • Kurs for sluttbruker & superbruker, konsulenter & utviklere
 • SuperOffice CRM
 • Brukerkurs Sales & Marketing
 • Brukerkurs Customer Service
 • Brukerkurs eMarketing
 • Oppgraderingskurs – Hva er nytt?
 • Bli-bedre-bruker kurs
 • Administratorkurs Sales & Marketing
 • Administratorkurs Customer Service
 • Teknisk systemkurs​​


Support

Våre supporttjenester på CRM- verktøyene starter opp når løsningene settes i drift. Våre kunder har behov for ulike type tjenester, fra ren brukerstøtte og superbrukersupport, til tekniske supporttjenester og full programvare- forvaltning (ALM – Application Lifecycle Management). En rekke av våre kunder leier også våre konsulenter inn til faste periodiske oppdrag for å videreutvikle sin CRM-løsning. Til disse tjenestene inngås det avtaler som har til formål å sikre våre kunder effektiv bistand på hele CRM-løsningen. Les mer om våre bistandsavtaler her.


Teknisk

Våre tekniske tjenester skal ivareta to behov i leveransen. For det første må løsningen fungerer teknisk optimalt i det driftsmiljøet løsningen er etablert. For det andre og samtidig er CRM-verktøyet en forretningsløsning som krever at innholdet er tilpasset de forretningsmessige behovene. Tekniske tjenester vi leverer

 • Installasjon
 • Konfigurering
 • Integrasjoner
 • Import & Konvertering
 • Tilpasning av maler
 • Database
 • Spleis & vask
 • Rapportutvikling
 • Maler
 • Scripting & arbeidsflyt
 • Utvikling


Implementering

Våre drifts- og supporttjenester på CRM- verktøyene starter opp når løsningene settes i drift. Våre kunder har behov for ulike type tjenester, fra ren brukerstøtte og superbrukersupport, til tekniske supporttjenester og full programvare- forvaltning (ALM – Application Lifecycle Management). En rekke av våre kunder leier også våre konsulenter inn til faste periodiske oppdrag for å videreutvikle sin CRM-løsning. Til disse tjenestene inngås det avtaler som har til formål å sikre våre kunder effektiv bistand på hele CRM-løsningen.


Integrasjon

Våre kunder har behov for ulike type tjenester, fra ren brukerstøtte og superbrukersupport, til tekniske supporttjenester og full programvare- forvaltning (ALM – Application Lifecycle Management). En rekke av våre kunder leier også våre konsulenter inn til faste periodiske oppdrag for å videreutvikle sin CRM-løsning. Til disse tjenestene inngås det avtaler som har til formål å sikre våre kunder effektiv bistand på hele CRM-løsningen.

Navn
E-post
Telefon
Hva kan vi hjelpe deg med?