Hvilke tjenester kan vi tilby?

En rekke undersøkelser har vist at mange CRM-leveranser feiler. For å sikre at de CRM løsningene vi leverer er med å skape verdier for våre kunder, så tilbyr vi et bredt spekter av relevante tjenester.

Våre CRM leveranser er basert på anerkjente metoder for implementering og utvikling. Vi benytter implementeringsmetodikken: SuperOffice Implementation Method. For løsninger som krever utvikling, så benytter vi en Smidig metodikk. Hensikten med tjenestene er å få en helhetlig tilnærming for å løse våre kunders CRM-behov.

Både når det gjelder å ivareta de forretnings- spesifikke behovene og opplæringsbehovene, i tillegg til at de tekniske aspektene ved implementeringene må ivaretas.