SuperOffice Service

Jeg vil vite mer

SuperOffice Service

Jeg vil vite mer
Jeg vil vite mer

Kundeservice og support

Med SuperOffice Servicefår duen  kundeservice- og supportløsning som gjør at du kan være sikker på at alle henvendelser blir håndtert, uavhengig av om de kommer inn via e-post, telefon eller nettside. Hver henvendelse blir sporet med et unikt saksnummer, kategorisert og fordelt i henhold til deres saksprosess. Løsningen har mange muligheter for automatiske eskaleringer og varslinger, slik at hver henvendelse blir behandlet til rett tid og med god kvalitet
Med «Min side»-funksjonalitet kan dere også legge til rette for at kunden alltid er informert om saksgangen, og har tilgang til et bibliotek av artikler (FAQ) slik at kunden kan hjelpe seg selv.
SuperOffice Service hjelper dere til å løse kundenes problemer raskt og effektivt. SuperOffice Service kan benyttes alene, eller som en fullverdig del av ditt totale SuperOffice CRM-system.