SuperOffice Sales

SuperOffice Sales

SuperOffice Sales

SuperOffice Sales er brukerplanen for deg deg som ønsker en standardisert løsning for umiddelbar kontroll over kunderelatert informasjon, og en optimalisering av salgsprosessen og resultater – presentert på en oversiktlig måte. Denne løsningen er ideell for selskaper som ønsker hjelp med å komme i gang med en salgsfokusert CRM-løsning uten å endre noen arbeidsprosesser i den innledende fasen. Les mer om hvilke spørsmål du bør stille deg med tanke på implementering av et CRM-system. For de fleste er det primære målet èn kilde for alle kundedata. Det å få nøkkeldata enkelt visualisert bidrar til smartere og raskere forretningsbeslutninger. Med SuperOffice Sales brukerplanen vil selgerne kunne skrive tilbud raskere, få kontroll på pipeline og sikre salgsoppfølgingen. Ved hjelp av Salgsguiden får selgerne tilgang til deres definerte salgsprosess med bistand til en effektiv arbeidsflyt som sikrer kvaliteten og effektiviteten i salgsarbeidet. Med dashboardene får den enkelte selger oversikt over sine salgsaktiviteter og sine resultater.

SuperOffice CRM hjelper deg å fokusere på områder og målekriterier (KPIer) som er viktige for virksomheten din, så som:

  • Økt salgseffektivitet og derav sikrede inntekter
  • Enklere ledelse av salgsteamet og salgsprosessen
  • Økt forutsigbarhet gjennom bedre prognostisering
  • Økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget ditt