Tjenester

Tjenester

Tjenester

CRM Insight tilbyr trygg, forutsigbar og metodisk leveranse

Konseptet, prinsippet og filosofien bak SuperOffice Implementeringsmetodikk (SIM) er et resultat av mange års erfaring med implementering av SuperOffice CRM for små og store virksomheter, med et mangfold av ulike behov og ønsker. Metoden sikrer deg en implementering som er utført riktig den første gangen, innen fastsatt tid, i henhold til budsjett og i overensstemmelse med dine forventinger. En trygg leveranse. Hensikten med metoden er å få en helhetlig tilnærming til å løse kundens CRM-behov, enten det er nye implementeringer eller forbedringer på eksisterende løsning.
Våre implementeringer starter gjerne med prosess- og/eller avklarings-workshop. Når prosess og løsningsforslaget er verifisert og godkjent, starter vi selve implementeringsprosessen. Det gjøres ved at vi gjennomfører noen workshops for de ulike behovene/prosessene.
I disse workshopene tar vi for oss deres arbeidsprosesser og hvordan systemet på best mulig måte kan støtte disse. Etter gjennomførte workshoper, konfigurer vi løsningen, setter opp integrasjoner og gjennomfører importer etc.
Etter at dere har godkjent løsningen er det klart for opplæring og produksjonssetting. Vi tilbyr en rekke ulike opplæringsaktiviteter og sammen finner vi ut hva som passer best for din virksomhet. Som regel starter vi med et brukertilpasset kurs, dette er en opplæring i SuperOffice, men også en gjennomgang for å forklare hvordan løsningen er tenkt brukt hos dere.

 

 

 

product_icon
Rådgivning

CRM Insights rådgivende tjenester skal sørge for at innhold og kvalitet på CRM-løsningen ivaretar dine forretningsmessige behov.

Les mer
product_icon
Implementering

En god implementering er suksesskritisk for at CRM-strategien skal lykkes. Vi hjelper deg.

Les mer
product_icon
Integrasjon og teknisk bistand

Våre tekniske tjenester skal ivareta to behov i leveransen. Les mer om de tekniske tjenester vi leverer her.

Les mer
product_icon
Opplæring

CRM Insight tilbyr en rekke CRM-kurs, alt fra standard grunnkurs for sluttbrukere, til administratorkurs, tekniske kurs og utviklingskurs.

Les mer
product_icon
Skreddersøm/kundeløsninger

De fleste kommer langt med en standard CRM-løsning, men for noen vil det være behov for skreddersøm og tilpasninger. I CRM Insight har vi lang og bred erfaring med å hjelpe kundene våre i alle faser av en CRM-implementering.

Les mer
product_icon
Supportavtale

Med en supportavtale er standard support inkludert og du kan alltid ta kontakt med oss og få hjelp.

Les mer