Implementering

Det å bestemme seg for et CRM-system og deretter planlegge og konfigurere bruken, er bare et skritt på veien til å lykkes. Ved siden av å ha en klar idè – strategi – om hvilke forretningsprosesser CRM-systemet skal understøtte, er implementering i organisasjonen den viktigste suksessfaktoren. Implementering av forretningssystemer er en “top-down”-prosess, og betinger fullt eierskap i toppledelsen.

Som i alle andre prosjekter, fnnes det fallgruber man må se opp for når man skal integrere et nytt CRM-system.

Peerstone Research har pekt på disse som de viktigste:

  • Toppledere leder ikke an
  • Leverandører lover for mye
  • Kostnader til integrasjoner ute av kontroll
  • Mange feil i programvaren
  • Integrasjonspartner kjenner ikke bedriften
  • Programvaren mangler funksjoner

Våre rådgivere har lang erfaring med planleggings- og implementeringsprosesser og bistår deg i alle fasene, fra strategi og prosess via konfigurering, opplæring og støtte til en god implementering.