Opplæring

Innføring og bruk av CRM-løsningen krever opplæring for å få effektive og mer fornøyde medarbeidere. Derfor er det avgjørende med kompetansebygging for å knytte verktøyets funksjonalitet mot bedriftens prosesser.  CRM Insight tilbyr en rekke CRM-kurs, alt fra standard grunnkurs for sluttbrukere til administratorkurs, tekniske kurs og utviklingskurs. Vi lager også temakurs tilpasset den enkelte bedrift. Alle kursene våre kan gjennomføres enten hos oss, hos dere eller digitalt. Kurstilbudet vårt omfatter blant annet:

  • Tilpassedebrukerkurs innen SuperOffice CRM og tilleggsmoduler
  • Oppgraderings- og revitaliseringskurs
  • Bli-bedre-bruker kurs
  • Administratorkurs