Konsulenttjenster og rådgivning

Du som kunde vil ha behov for ulike typer av tjenester. Har du spesialtilpasninger, kan behovet være relativt stort, men selv ved en standard løsning vil du trenge bistand og råd. Vårt mål er å øke din konkurransekraft og lønnsomhet gjennom implementering av gode løsninger som støtter virksomhetens prosesser. Dette gjør vi gjennom tjenestene våre:

  • Forretningsanalyse (Standard, Sales, Marketing, Service)
  • Kategorisering- og konfigurasjonsspesifisering
  • Import-, rapport- og integrasjonsspesifisering
  • Prosjektledelse
  • Dokumentasjon