Integrasjon og teknisk bistand

Integrasjon og teknisk bistand

Integrasjon og teknisk bistand

Våre tekniske tjenester skal i hovedsak ivareta to behov i leveransen. For det første må løsningen fungerer teknisk optimalt i det driftsmiljøet løsningen er etablert, det være seg “i skyen” eller “på bakken”. For det andre og samtidig er CRM-verktøyet en forretningsløsning som krever at innholdet er tilpasset de forretningsmessige behovene.
Tekniske tjenester vi leverer
 • Installasjon
 • Oppsett/konfigurering
 • Integrasjoner
 • Importspesifikasjon og -gjennomføring
 • Konvertering av data fra andre systemer
 • Tilpasning av maler
 • Spleis og vask av databaser
 • Rapportutvikling
 • Tilpasning av dashbord
 • Scripting og automatisering
 • Tilpasning av webskjemaer
 • Skreddersøm og utvikling