A2 Media AS

A2media AS ble etablert i januar 2009, og eies av Anita Madshus, Knut Rismyhr og Ronny Grenberg. A2 Media tilbyr kompetanse innen annonsesalg, fortrinnsvis til nisje- og fagpressepublikasjoner. A2media har anskaffet SuperOffice CRM for å kunne jobbe mer effektiv og fokusere på å levere resultater til sine kunder.

A2 Medias daglige leder Anita Madshus forteller om deres erfaringer med SuperOffice CRM og hvor viktig det har vært for dem å ha et verktøy som forenkler hverdagen; -«I vårt salgsarbeid så er det viktig å ha et CRM-system som er oversiktlig og lettfattelig. Det systemet fant vi hos SuperOffice! Her legger vi inn all viktig kundeinformasjon, loggfører samtaler, tilbud og salg. Med enkle tastetrykk får vi ut den statistikken og den informasjonen vi ønsker fra systemet. SuperOffice har i så måte vært en viktig faktor for oss i forhold til å skape resultater for våre oppdragsgivere!»

Alle bedrifter har sine utfordringer og en av de viktigste utfordringene som A2 media fikk løst ved hjelp av SuperOffice CRM er; -«Vi jobber med mange ulike prosjekter, men der flere av prosjektene har samme kunder. Dette har vi fått løst på en oversiktlig måte i SuperOffice».

CRM Insight er opptatt av at kundene får en verdi ut av å investere i et så viktig verktøy som det CRM er. Hva er de viktigste verdiene dere har oppnådd ved å bruke SuperOffice opp igjennom årene i deres organisasjon? -«Vi opplever det som en klar fordel at vi benytter SuperOffice som CRM-verktøy da vi er ute for å selge inn prosjekter til oss. SuperOffice er en god merkevare, og da vi forteller det til våre potensielle oppdragsgivere at vi benytter dette systemet, så opplever vi at dette blir veldig positivt mottatt. Det at vi bruker SuperOffice bruker vi derfor aktivt i innsalget hos oss – og det funker!»

CRM Insight og A2 Media har hatt et samarbeid siden 2009. Daglig leder, Anita Madshus uttaler seg om CRM Insight som deres SuperOffice leverandør og vårt samarbeid med A2 Media; -«Vi opplever det som klart positivt! I forbindelse med oppgradering av systemet sommeren 2013 fikk vi veldig god og kyndig hjelp av konsulent fra CRM Insight som kjapt fanget opp hva vi ønsket å få ut av systemet og som dermed la ting til rette for hva vi ønsket å få ut av informasjon fra SuperOffice. Alle kunder vil ha ulike behov, og det er en klar styrke hos CRM Insight at vårt behov ble fanget opp og at ting ble tilrettelagt for oss!».

«Vi i A2media kan absolutt varmt anbefale andre å bruke SuperOffice CRM. Vi mener at dette har vært en viktig faktor for vår suksess. Vi valgte å benytte SuperOffice allerede da firmaet var nystartet, og selv om det da var en stor investering så har denne investeringen betalt seg mange ganger etterpå i form av gode kunderelasjoner og god bunnlinje hos oss i A2media».