Aller

Aller Media AS har over 2000 ansatte i Norden og er en del av det nordiske Aller Konsernet. Aller Media eies av danske Aller Holding AS. I Norge er Aller-huset selskapene; Aller Media, Dagbladet, DB Medialab, SOL (Scandinavia Online) og Redink.

SuperOffice CRM, MediaBooking og Microsoft Dynamics Nav integrasjon

Siden 1994 har Omeres (nå CRM Insight AS) konsulenter tidvis jobbet med store og små IT-prosjekter i Allerselskaper i Norge. Prosjektene har inneholdt rådgivning, implementering, utvikling, integrasjon, opplæring, support og vedlikehold. Prosjektene er gjennomført som en trinnvis modernisering av Allers applikasjonsportefølje i henhold til selskapets overordnede forretningsstrategi. I tillegg til CRM-løsningen SuperOffice, benytter Aller Norge annonsebookingsystemet MediaBooking Enterprise.

MediaBooking håndterer alle funksjoner vedrørende ordre og fakturering og har full integrasjon til SuperOffice og ERP-systemet Navision. Rapporteringsverktøyet Business Analyze er sentral i løsningen. CRM Insight AS jobber også for andre Allerselskaper i Norden.

Ta gjerne kontakt for oss for mer informasjon.