Dagens Næringsliv

Rådgivning og kalkylemodul til SuperOffice

Dagens Næringsliv er Norges ledende næringslivsavis. DN har vært kunde av Omere siden 2008. Omere(nå CRM Insight) har uført rådgivning og konsulenttjenester i form av konvertering og tilpasning av SuperOffice CRM for salgsavdelingen. Omere(nå CRM Insight) har utviklet en Tilbuds- og kalkylemodul som er tett integrert med SuperOffice. DN benytter eMarketing til utsendelse av sine faste nyhetsbrev, og Omere har bistått i implementering i bruk av modulen for SuperOffice 7.