Egmont Hjemmet Mortensen

SuperOffice, MediaBooking, TARGIT og Agressointegrasjon

Hjemmet Mortensen er Norges største utgiver av ukeblader og magasiner. I 1997 engasjerte Hjemmet Mortensen konsulentselskapet Cap Gemini for å bistå i vurdering og valg av nytt strategisk annonsebookingsystem for selskapets bladvirksomhet i Norge. Valget falt på MediaBooking Enterprise. Løsningen har siden implementeringen vært en sentral del av ordrebehandling for alle publikasjonene til forlaget. Omeres (nå CRM Insight) konsulenter har vært sentrale i planlegging og implementering av løsningen. Deretter har Omere (nå CRM Insight) hatt ansvar for drift, vedlikehold, videreutvikling samt integrasjon til en rekke tilstøtende applikasjoner som CRM og ERP.

Omere (nå CRM Insight) leverte i 2008 TARGIT® Business Intelligence løsning som er et sentralt rapporteringsverktøy for Salgsavdelingen. Etter en lengre vurderingsprosess for ny CRM-løsning i 2009 ble Omere (nå CRM Insight) valgt som partner for å levere SuperOffice CRM som et nytt moderne CRM-system integrert til HM sine øvrige systemer. Løsningen ble levert på tid i april 2010.