JM Norge

JM Norge AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo-området, Vestfold, Grenland, Bergen og Stavanger. JM Norge eies av det børsnoterte selskapet JM AB.

Utfordringen
På bakgrunn av fusjon med andre selskaper gjennomførte JM Norge AS en kartlegging av alle interne prosesser for å kunne dokumentere sin arbeids-systematikk fra akkvisisjon til oppfølging etter overlevering av bolig til kunde. - ”I vår bransje er dette nødvendig for å oppnå en sentralgodkjenning (sertifisering). En sentralgodkjenning krever at bedriften må ha et styringssystem; felles plattform og felles systemer. I kartleggingsfasen så vi også at vi trengte et verktøy som støttet registrering av en stor mengde kunder, samarbeidspartnere og dokumenter som hadde en relasjon seg i mellom og mot våre prosjekter. Vi jobber med komplekse leveranser og må enkelt kunne slå opp på kontakter og prosjekter og ha enkel tilgang til historikk”, forteller Kirsten Helgesen, Direktør Forretningsstøtte i JM Norge AS.

Resultatet
-”Våre ansatte er engasjert på et eller flere prosjekter. For effektiv prosjekt-gjennomføring er det strengt nødvendig at prosjektdeltakere, og ledelsen, ser sammen-hengen mellom alle aktiviteter. Uten et system for å håndtere dette er faren stor for å glemme tidsfrister og nødvendige oppgaver. Dette kan få fatale følger for våre byggeprosjekter. Kundeoppfølgingen blir heller ikke optimal uten rutiner og systemer for håndtering av henvendelser. Hva om en kunde ringer inn, henvendelsen blir notert på en gul lapp og lappen blir borte? Kunden venter – kanskje forgjeves. Dette gir ingen positiv kundeopplevelse og svekker bedriftens image. Byggholt AS har vokst enormt de siste årene. Dette krever at vi jobber i ett system for å holde kontroll med hva hver og en utfører i de ulike prosjektene", bekrefter Thomas Auke, it-sjef i JM Norge AS.

-"Da vi startet hovedprosjektet hadde vi en gjeng ambassadører internt. Det var viktig for oss å spre eierforholdet til nøkkel-personer fra starten av. Vi arrangerte kurs for superbrukere på et tidlig tidspunkt og avholdt brukerkurs for 150 brukere i løpet av 1 uke! Vi fulgte med på hva som skjedde i databasen og kunne gledelig registrere at aktivitetsnivået økte", forteller Helgesen.