KLP Eiendom

 KLP Eiendom AS er KLPs redskap for investeringer i eiendomsmarkedet, og er en av landets største eiendomsforvaltere med over 1 685 000 kvm fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller og festetomter. Deres virksomhet kjennetegnes med fleksible lokaler som i tillegg til utvidet service og effektiv drift skal gi kundene det primære; en effektiv arbeidsdag. KLP har investert i SuperOffice CRM for prosjekt- og dokumenthåndtering. KLP Eiendom ønsket et verktøy som forenklet tilgangen til informasjon om deres kunder, prosjekter og eiendommer på tvers av avdelingene i KLP Eiendom.

Ellen Langeggen, forvaltningsdirektør i KLP uttaler seg om deres erfaringer med SuperOffice CRM.